Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILEO nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Nabídka nové knihy

Biblioteko de Esperantista klubo en BrnoKnihovna Klubu esperantistů Brno

p/a Miroslav Malovec
Bosonožská 15/10
CZ-625 00 Brno

e-mail: malovec@volny.cz
tel.: 530 319 263 (večer)

Katalog - Katalog v XLSKatalog v PDF - Tematické rozdělení

Dary klubové knihovně

Novinka*Slovníčky k procvičování slovní zásoby

Prunt-regularo

La libroj estas pruntataj al la membroj de la klubo en la klubejo, ne en la deponejo.
La leganto sciigas al la bibliotekisto, pri kiu libro li aŭ ŝi interesiĝas, kaj la bibliotekisto alportos la postulatan libron en la klubejon por la plej proksima kun­veno.

Výpůjční řád

Knihy jsou půjčovány členům klubu v klubovně, ne však v depozitáři. Čtenář oznámí knihovníkovi, o kterou knihu se zajímá, a knihovník ji přinese do klubu na nejbližší schůzku.El la historio

La Esperantista Klubo en Brno estis fondita en 1901, sekve ankaŭ ĝia biblioteko apartenas al la plej malnovaj Esperanto-kolektoj ne nur en Ĉeĥio. Ĝi transvivis la Duan Mondmiliton kaj konservis multajn antaŭmilitajn materialojn.  

Z historie

Klub esperantistů v Brně byl založen v roce 1901, proto i jeho knihovna patří k nejstarším esperantským sbírkám nejen v Česku. Přežila druhou světovou válku a uchovala i mnoho předválečných materiálů.Jméno

Kniha

Vypůjčeno

Vráceno

Hršel, Zdeněk

Pytloun: Kantareto

2000

10.6.2014

Hršel, Zdeněk

Pytloun: Kolekto de oper kaj popolkantoj

2000

10.6.2014

Hruška, Miro

Asteriks, la Gaulo

autuno 2005

6.9.2006

Hirš, Vratislav

Seppik: La tuta Esperanto

12.11.2005

11.2.2006

Blahuš, Marek

Wiesenfeld: La galerio de Zamenhofoj

23.1.2006

26.1.2007

Blahuš, Marek

Symoens: La propedeutika valoro de E

23.1.2006

26.1.2007

Hršel, Zdeněk

Franěk: Ota Ginz

1.2.2007


Klimecká, Marie

Bezruč: Sileziaj kantoj

28.11.2007


Klimecká, Marie

Březina: Konstruado en altoj

28.11.2011


Hršel, Zdeněk

Utapesta Poemaro

16.9.2009

30.10.2009

Závodný, Zdeněk

Auld: La infana raso

16.4.2010

11.11.2010

Závodný, Zdeněk

Lapenna: Retoriko

16.4.2010

5.9.2016

Hršel, Zdeněk

Saksa biblioteko

20.10.2010

9.3.2011

Závodný, Zdeněk

Remarque: En Okcidento nenio nova

10.11.2010

24.11.2010

Závodný, Zdeněk

Boccaccio: Dekamerono

24.11.2010

8.2.2013

Esperanto-muzeo en Svitavy


AR - Evangelia kantaro
AO - La eterna evangelio
AO - Apulejus, Amoro kaj Psiĥe
AU - Hiuga, La Vervekiĝo de Budhismo
AI - Riabinin, Sankta Francisko
BU - Leite, De Francisko el Asizo por vi
AP - La Nova Testamento
AG - Isaac, La mortintoj kaj la mortantoj
AA - Vernyj, Dion adori
AG - Aeschylus, Prometeo ligita
BT - Root, Bahaaj sciencaj pruvoj de vivo post morto
CC - Noo, Oomoto
CN - Flaubert, La legendo de Sankta Juliano helpema
AU - Korytkowski, Internacia lingvo en Eklezio kaj mondo
AO - Kial mi kredas je l'islamo
AF - La Nobla Korano
AR - Bahaa revelacio
BI - Duno, La mondo de grandaj animoj
BI - La evangelio de Sankta Mateo laŭ Luther
BI - Ekrigardo al Budhismo, 1930
BI - Khun, Magistro Jan Hus
AT - La libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro
AT - Dragona, La reala vivo de nia sinjoro kaj savinto Jesuo Kristo
AT - Kie estas la Eklezio de Kristo?

14.5.2011

27.5.2012

Závodný, Zdeněk

Sekelj: Kumenuaua la filo de la ĝangalo

26.7.2011

27.9.2011

Závodný, Zdeněk

Kolker:Vojaĝo en Esperanto-lando

26.7.2011

5.9.2016

Závodný, Zdeněk

Suttner: For la batalilojn

27.9.2011

18.10.2011

Závodný, Zdeněk

Sienkiewicz: Tra dezeto kaj praarbaro

19.10.2011

8.2.2013

Závodný, Zdeněk

Suttner: For la batalilojn

22.2.2012

5.9.2016

Vojáček, Josef

Blanke: Interlingvistika

16.5.2012


Esperanto-muzeo en Svitavy


AO - Apulejus, Amoro kaj Psi
AM - Puškin: Neĝa blovado
BA - Ŝakespeare: Hamleto, 1894
AM - Heyse: Edziĝa festo en Capri
AV - Caroll - La venturoj de Alicio
AU - Delsudo - Aŭstralio
AM - Kalidasa: Sakuntala
BC - Maliarik - Tre necesa kaj grava avert-vorto
AJ - Sekelj - Tra lando de indianoj
AT - Prognozio
BI - Khun, Magistro Jan Hus26.5.2012

1.6.2013

Esperanto-muzeo en Svitavy

DE - Jarlibro 1910
BH - Kabe - Unua legolibro 1907
BN - Kajš-Quitta - Ido
BC - Universo, Universala Revuo por belo
CN - Flaubert, La legendo de Sankta Juliano helpema
AR - Bahaa revelacio

26.5.2012

3.6.2012

Hruška, Miro

Jízdní řád ČSD 1998/1999 s instrukcemi v esperantu

12.8.2012

12.9.2012

Trzosová, Bohumila

Sankta Biblio

4.10.2012


Vojáček, Josef

Pasxoj al plena posedo

10.10.2012


Kolka, Milan

Pasxoj al plena posedo

30.1.2013


Blahuš, Marek

Lins: Dangxera Lingvo

22.5.2013

1.4.2015

Blahuš, Marek

Hašek: Aventuroj de la brava soldato Švejk

24.7.2013

1.4.2015

Závodný, Zdeněk

Nia korpo

19.2.2014

5.9.2016

Kolka, Milan

Maskerado cxirakux la morto

14.1.2015

18.3.2015

Ulrychová, Jiřina

Zamenhofova ulice

4.2.2015

27.8.2016

Ulrychová, Jiřina

Barandovská: Esperanto pro samouky

4.2.2015

27.8.2016

Pavol Kaščák VS

E-kongreso 1950 Brno - videokazeto

11.2.2015


Kolka, Milan

Esperanto de nivelo al nivelo

18.3.2015

21.10.2015

Kolka, Milan

Propedeutická hodnota (Frank)

18.3.2015

25.3.2015

Kolka, Milan

La propedutika valoro (Symoens)

18.3.2015


Malá, Jarka

Píč: Litomisxla tombejo

23.3.2016

21.4.2016

Malá, Jarka

Píč: Urbi et orbi

23.3.2016

21.4.2016

Werner, Jan

Landoj, valutoj kaj lingvoj, 1 kaj 2

18.6.2016

21.7.2016

Fischer, O.A.

Nova Plena Ilustrita Vortaro

3.4.2018


Závodný, Z.

Kazeta 30, Lin Fang kantas La Espero

15.10.2018

31.10.2018

Košťálek, Jindřich

Píč: Litomisxla tombejo

21.10.2018

20.10.2019

Švejcarová, Radmila

Simenon: Maigret kaj maljuna damo

6.4.2019

20.10.2019

Mahenova knihovna
Seznam knih zapůjčených na výstavuBavant, M.: Matematika vortaro

Berveling, G.: La konciza historio de kristanismo

Bibilio

Brecht, B.: Trigroŝa romano

Bronŝtejn, M.: Dek tagoj de kapitano Postnikov

Březina, O.: Moje matka – Mia patrino

Bulgakov: La majstro kaj Margareta

Camus, A.: Fremdulo

Cao Xueqin: Ruĝdoma sonĝo

Ĉeĥov, A.: Ĉeriza ĝardeno

Čapek, K.: R.U.R.

Dittrich, Sabine: Heredantoj de silentado

Dobrzyński, R.: Zamenhofova ulice

Dostojenskij, F.: Krimo kaj puno

Doyle, A.C.: La aventuroj de Ŝerloko Holmso

Drkík, M.: Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko

Duliĉenko: En la serĉado de la mondolingvo aŭ interlingvistiko por ĉiuj

Dumas, A.: La grafo de Monte Kristo 1

Eco, U. La serĉado de la perfekta lingvo

Elgo, S.: Ŝia lasta poŝtkarto

Ende, M.: La senĉesa rakonto

Fake pri esperanto kaj esperante pri sciencoj (KAEST)

Fiedler, S.: Ilustrita frazeologio

Fischer, O.A.: Kun fotilo inter libeloj

Fischer, O.A.: Ie sub niaj piedoj

Fischer, O.A.: Skaraboj, papilioj kaj aliaj insektoj antaŭ objektivo

Foglar, J.: La knaboj de Kastora Rivero

Freud, S.: Kompendio de psikanalizo

Gárdonyi, G.: Steloj de Eger

Gogol, N.: Malvivaj animoj

Grass, G.: La lada tambureto

Grin, A.: Skarlataj veloj

Hašek, J.: Švejk

Helfricht, J.: La Dresdena Sinjorina preĝejo

Herodoto: Historio

Hus, J.: Pri la eklezio

Chomsky, N.: Lingvo kaj menso

Chong, P.: Kompleksia medicino kaj Saama akupunkturo

Chrdle, P.-Chrdlová, S.: Esperanto od A do Z

Jitrovský, E.: Fieraj koroj

Johansson, S.: Kroze – Proze

Karen, J.: Flugilhava ŝtono

Kiadó, C.: Hungara antologio

Korženkov: Ludvík Lazar Zamenhof. Život, dílo, ideály

Kraft, K.: Heroo de amo

Kupka, J.S.: Sangofragoj

Lagerlöf, S.: La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson

Lindgren, A.: La fratoj de Leonkoro

Lindgren, A.: Pipi ŝtrupolonga

Lins, U.: La danĝera lingvo

Ljukjanenko: S.: La nokt patrolo

Lorenaj fabeloj

Löwenstein, A.: La ŝtona urbo

Löwenstein, A.: Morto de Artisto

Malovec, M.: Gramatiko de Esperanto

Malovec, M.: Velký esperantsko-český slovník

Manzoni, A.: La Gefianĉoj

Marko Polo: La libro de la mirindaĵoj

May, K.: Liberigo

Mazi en Gondolando

Montagnu, A.: La enigmo de l' ar@aneo

Nosková, V.: Metamorfozoj

Novobilský, V.: Francisko Valdomiro Lorenz

Orzeszko, E.: Marta

Pitter, P.: Spirita revolucio en la koro de Eŭropo

Plena Ilustrita Vortaro

Poŝatlaso de la mondo

Pressburger, Ch.: Taglibro de mia frato

Prus, A.: La pupo

Pu Somgling: Mirrakontoj de Liaozhai

Rid, H.: La Tago de Kiborgiĝo

Saint-Exupery, A.: La eta princo

Seabra, M.: Ĉu vi konas Blaise Cendras?

Seabra, M.: La tago kiam Jesuo perfidis Judason

Schnitzler, A.: SAonĝonovelo

Sienkiewicz: Tra dezerto kaj praarbaro

Simenon, G.: Maigret eraras

Soros: Maskerado ĉirkaŭ la mondo

Steele, T.: Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen

Steele, T.: Kaj staros tre alte

Steele, T.: Sed nur fragmento

Strugackij, A.-B.: La loĝata insulo

Stuppnig, M.: Home en senhomeco

Szilágyi, F.: La granda aventuro

Tichý, František: Princ se žlutou hvězdou

Tolkien, J.R.R.: La hobito aŭ tien kaj reen

Tolkien, J.R.R.: La kunularo de l' ringo

Tolstoj, L.: Resurekto

Urbanová, E.: Hetajro dandas

Verne: Ĉirkaŭ la mondo dum okdek jaroj

Vinař, V.: La skandalo pro Jozefo

Werner, J.: Tvorba slov v esperantu

Werner, J.: Konstrufaka kolekto

Zilah, E.: La princo ĉe la hunoj

2.10.2019

31.10.2019

Vojáček, Josef

Kovats: Manlibro pri instruado

13.1.2021

14.12.2021

Zdeněk Závodný

Lagerlofová: La ringo de la generalo

11.3.2021

28.3.2021

Zdeněk Závodný

Vazov: Sub la jugo

11.3.2021


Zdeněk Závodný

Suttner: For la batalilojn!

28.3.2021


Zdeněk Závodný

Chrdle: Sen laco por paco

28.3.2021

12.6.2021

Milan Kolka

Steele: Fotoalbumo fermiĝas

31.3.2021

22.6.2021

Zdeněk Závodný

Hašek: Švejk dum la mondmilito

12.6.2021

24.8.2021

Milan Kolka

Minnaja-Silfer: Historio de la E-literaturo

5.10.2021

17.8.2022

Milan Kolka

Grimm-Kabe: Elektitaj fabeloj

14.12.2021

11.1.2022

Josef Vojáček

Stuppnig: Home en senhomeco

14.12.2021

4.1.2023

Milan Kolka

Valienne: Kastelo de Prelongo

11.1.2022

5.4.2022

Milan Kolka

Forge: Mr. Tot acetas mil okulojn

22.2.2022

5.10.2022

Milan Kolka

Soros: Maskerado ĉirkaŭ la morto

5.4.2022

5.10.2022

Milan Kolka

Schwartz: Kiel akvo de l' rivero

5.4.2022

5.10.2022

Oldřich A. Fischer

Lesja Ukrajina

17.5.2022

14.6.2022

Milan Kolka

Soros: Robinsoni na Sibiři

17.8.2022

5.10.2022

Milan Kolka

Auld: Infana raso

18.11.2022

1.3.2023

Milan Kolka

Ribillard: Vivo kaj opinioj de majstro M'Saud

1.3.2023

26.4.2023

Marek Blahuš

Šamla: Verda Stacio

15.4.2023


Josef Vojáček

Mia vivo kun Esperanto

9.11.2023

6.12.2023
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro