Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

E-knihy

E-časopisy

E-videa

Klubová kronika

SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení ČES v Brně

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Vítejte na stránkách Klubu esperantistů Brno

Klub byl založen 27.10.1901 pod názvem První spolek esperantistů rakouských v Brně.

120 let EK Brno

Malý průvodce Brnem v esperantu - vydal TIC Brno ve spolupráci s naším klubem

Náš nejstarší klub, založený oficiálně v Brně v roce 1901, oslavil své 120. výročí 18. září 2021 ve střdisku Nosreti, Křenová 409/52 od 10 h.
Rozšíření esperanta ve světě

Dotazy ohledně esperanta nebo brněnského esperantského klubu

klubakomitato@esperantobrno.cz .Od října 2021 budou schůzky střídavě on-line a v klubovně na Hybešové 65a
Klubovna opět uzavřena

na dobu neurčitou

Programy přesouváme na internet

Nová klubovna:

od září 2020 se budeme scházet každé ÚTERÝ

v klubovně na Křenové 57, 18-19 hod

https://1url.cz/Uzdos

Klubovna se nachází mezi zastávkami Vlhká a Masná tramvají č. 8 a 12. Vchází se do plechových vrat, které Vám někdo přijde otevřít. Na stěně vpravo jsou zvonky ve dvou sloupcích . Od klubovny je čtvrtý zespodu v pravém sloupci. Klubovna se nachází ve dvoře domu. Nechybí toalety a umyvadla.


Nová klubovna Křenová 57SES v Koměříži musel být kvli koronaviru zrušen, ale objevují se nové možnosti na internetu, např. Auskultejo (Posluchárna) nebo UEA.Facila (Snadná četba v esperantu).

Čeští esperantští spisovatelé

O esperantu

Esperanto je plánový jazyk sestavený z mezinárodních slov, který byl v roce 1887 zveřejněn ve Varšavě očním lékařem ruskožidovského původu Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917) za účelem usnadnění mezinárodního dorozumění. Rok po zveřejnění se vzdal autorských práv, aby se na vývoji jazyka podílela celá esperantská komunita. Důraz kladl na literární propracování jazyka.

Existuje Světový esperantský svaz v Rotterdamu (Universala Esperanto-Asocio) s národními svazy v 80 zemích světa, mezi nimi i Český esperantský svaz, zapsaný spolek. Svou světovou organizaci má i mládež (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

UNESCO uznalo význam esperanta dvěma rezolucemi a nyní vydává tzv. kurýra (Unesko-kuriero) také v esperantu.

Esperantské muzeum ve Vídni se stalo součástí Rakouské národní knihovny, existuje esperantské PEN-centrum, slovník esperantských autorů vydaný v Chorvatsku 2006 uvádí 890 autorů píšících v esperantu. Muzeum esperanta máme i ve Svitavách. Knihovna našeho klubu má více než 4 000 titulů.

Esperanto se stalo nemateriálním kulturním dědictvím v Polsku a Chorvatsku.

Internetová encyklopedie Wikipedie má esperantskou verzi se čtvrt milionem článků.

Národní divadlo v Praze hraje novou úspěšnou operu Sternenhoch Ivana Achera v esperantu.

Kde se lze esperanto naučit

V knihkupectvích jsou k dostání učebnice a slovníky vydané nakladatelstvím KAVA-PECH.

Na internetu jsou kurzy esperanta na portále Duolingo (na základě angličtiny, španělštiny a portugalštiny), slovenský kurz s českou verzí Lernu a korespondenční kurzy Českého esperantského svazu.

Esperanto se lze učit na Letním jazykovém táboře v Lančově, v Mezinárodní škole esperanta v Bartošovicích, v Penzionu Espero ve Skokovech a na Letní škole esperanta na Slovensku.Ke stažení:

Objevte esperanto

Esperanto máš v kapse

Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro